Blog


network marketin nedir?

Şirketlerin ürünlerini müşterilere doğrudan ulaştırmak için kullandıkları 21. Yy. ‘ın en gelişmiş ve en modern ticari sistemidir. ''çok katlı pazarlama (MLM) olarak da adlandırılan Network Marketing ileri sürülen büyük kazanç iddialarını bir kenara bırakacak olursa, devamlı kişisel başarılar üreten ve binlerce insanın yaşama bakışlarını ve yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyen bir pazarlama yöntemidir. Çok katlı pazarlama danışmanların, iki farklı faaliyetleri sonucunda kazanç elde edebildikleri bir doğrudan satış türüdür. Bunlardan birincisi, kişisel olarak yaptıkları satışlardan doğan kazançlar; diğeri de, oluşturdurdukları satış ekiplerinin yaptıkları toplam ciro üzerinden elde ettikleri kazançlardır. Bu nedenle çok katlı pazarlama, kişiye kendi bağımsız işini kurma ve geliştirme şansını sunan bir olanaktır. 

  Çok katlı pazarlama, yıllar içinde önemini Harvard Business School'da ve bununla beraber gelişmiş ülkelerin önde gelen üniversitelerinde de ders olarak okutulmakla ispatlamıştır. Dünya genelinde binlerce şirketin ve bu şirketlerle çalışan milyonlarca bağımsız distribütörün elde etikleri kazançlarda network marketing’in kazandıran bir ticari sistem olduğunu kanıtlamaktadır. Üretici ve tüketicileri birlikte kazanca Ulaştırmasının ana nedenini de, geleneksel satış metotlarının beraberinde getirdiği yüksek harcamaların olmaması olarak gösterilebilir.

Bir ürünün belirli bir pazar payına ulaşabilmesi için sadece imaj (reklam) tanıtımına milyon doları bulan meblağlar harcanmaktadır. Çok katlı pazarlamada ise reklam yapma zorunluluğu ortadan kalktığı ve diğer işletme masrafları da alışageldiğinden çok daha az olduğu için araştırma ve geliştirme çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılabilmekte ve bunun sonucu olarak da çok katlı pazarlama sistemindeki ürünler mükemmel bir kaliteye sahip olabilmektedir. Reklam ve dağıtım maliyetlerinden yapılan tasarruf nedeniyle çok katlı pazarlama planı içerisinde bağımsız satış danışmanlarına daha yüksek prim ödemeleri yapılabilmektedir.

Örneğin, çok katlı pazarlamanın bir anlamda doğduğu yer olan ABD'de, sayıları 500.000'nin üzerindeki milyonerlerin yaklaşık %20'si, servetlerini son 10 yılda kurdukları danışmanlık işleri sayesinde elde etmiştir. Tüm bunlara rağmen çok katlı pazarlama, her zaman kolay kabul görmeyebilmektedir. Çok katlı pazarlama firmalarının pazarlama planları esasında çok basit olduklarından dolayı, bunların arkasında dürüst olmayan bazı düşüncelerin olabileceği fikri doğabilmektedir. Bu sistem için daha önceden çalışmaya başlamış kişiler, yönetimin basit olduğunu ancak kolaycılıkla da karıştırılmaması gerektiğini teyit edeceklerdir. Çok katlı pazarlamada başarıya ulaşabilmek için çok çalışmanız ve hedeflerinize doğru disiplinle ve sabırla ilerlemeniz gereklidir. Fakat aynı zamanda da daha az zamana ve daha az sermayeye ihtiyaç duyarak... Doğrudan satış sisteminin geliştirilmiş bir şekli olan çok katlı pazarlama,  ''piramit'' yada ''zincir'' olarak adlandırılan organizasyonlarla karıştırılmamalıdır. Bu gibi sistemler, yasal değildirler.


network marketin nedir?

MLM yapan bireylerin Klasik Marketing'e nazaran çok kazanmasındaki sır birlikte çalıştıkları şirketlerin ara birim gelirlerini distribütörlerine dağıtmasıdır. Network marketing sisteminde, aracılar yoktur. Ürünlerin reklamı için sermaye ayrılmaz. Bu %70-%80’lik kazanç dilimi iş ortaklığını imzalayacak distribütörlere ödenir. Yani şirketin bir iş ortağı olarak yapacağınız cirodan pay alıyorsunuz.

Bu durumda ürün satışları gerçekleştikçe şirket kara geçer. Siz şirketinize para kazandırırsınız, tabi aynı zamanda para kazandırırken sizde yüksek %’lik dilimler elde edersiniz. Ürünlerin oldukça kaliteli oluşu, çeşitli referanslarla yeni müşterileri getirir. Böylelikle müşteri portföyünüzde genişlemeler olur. Ayrıca müşteri doğru ürüne yönlendirilmek ister. Ücretsiz danışmanlık hizmeti, müşteriye ürün hakkında bilgi vermeyi amaçladığından bu aşamada müşteriye odaklanılır. Hangi ürünü kullanması gerektiği konularında detaylı bilgi verilir. Kişisel satışlardan ayrı bir kar marjı elde edilir. Bu kazanca ‘’referans kazanç denir.’’ Bir de ‘’Organizasyon Geliri’’ vardır. Burada organizasyonunuzu kurmanız gerekir. Çünkü kurulacak organizasyonun yapacağı müthiş ciro sizi sürekli bir gelir olanağına kavuşturacaktır. Network marketing ticaretinde milyonlarca dolar kazanmak mümkündür.

Uygulayanlara Neler Sağlar? Çok Katlı Pazarlama sistemini seçmiş bir firmanın ekibine kayıtlı olan bir kişinin elde ettiği ilk avantaj, kendisinin ve ailesinin ihtiyacı olan ürünleri tüketici fiyatı yerine iskontolu, toptan fiyat üzerinden alabilmesidir. Bu, firmadan firmaya değişmekle birlikte, genellikle % 10 ile % 30 arasında indirimli bir alışveriş olanağı demektir. Bu yarar, bir tüketici olarak elde edilen yarardır ve geniş bir ürün yelpazesine sahip olup bir ailenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilen bir firmanın ekibinde bulunan Çok Katlı Pazarlamacılar için asla küçümsenmeyecek bir avantajdır. İkinci avantaj, satış yaptıkça gelir hanesine yazılacak olan satış karıdır.

Bu kazanç, özellikle faaliyete yeni başlandığı, henüz ekibin oluşmadığı ilk aylarda gelirin önemli bir bölümünü oluşturur. Çok Katlı Pazarlamada kapı kapı dolaşarak satış yapılması beklenmediği ve hatta çoğu zaman teşvik de edilmediği için, çok katlı pazarlamacı satışlarını yakın çevresinde yoğunlaştırır; kolay satış gerçekleştirip yüksek kazanç elde eder. Üçüncü ve aslında en önemli yarar ise ekip oluşturması sonucunda, firmanın teşvik planına ve ekibin performansına göre elde edilecek olan iskontolar ve primlerdir. Çok Katlı Pazarlama sisteminin motoru, itici gücü, bu iskonto ve primlerdir. Bir başka deyişle, çok katlı pazarlamanın sunduğu iş olanağıdır. Takım kurarak kazanılan iskonto ve primler, çok katlı pazarlama sisteminin uygulandığı tüm ülkelerde gerçek zenginler meydana getirmiştir.


network marketin nedir?

Satış ve pazarlama sektöründe, satış takip görüşmeleri çok önemlidir. İnsanların geneli herhangi bir ürün veya hizmet aldığında bunu birkaç görüşmeden sonra karar verip almış oluyor. Doğrudan satış sektörü de pazarlamanın en etkili yöntemlerinin başında geliyor. Satışını sağlamaya çalıştığımız benzersiz ürünlerimizin, satışa dönüşe bilmesi için müşterilerinizi takip etmeniz, ürünler hakkında detaylı bilgi vermeniz satışlarınızı artırmanız bağlamında çok değerli olacaktır. İster ürünlerinizi direkt müşteriye satmaya çalışın ister, satış ekibi oluşmaya çalışın hiç fark etmez ‘’ Takip’’ etmeyi öğrenip bunu satışın bir parçası veya işinizin temel yapı taşlarından biri olduğunu bilmeniz gerekir. Zira sizden ürün alan veya satış ekibinize girecek kişilerin %95’i bu süreçten sonra başlayacaktır.

Takip Görüşmelerinden Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir? Biz mucize satmıyoruz, bütün ürünlerimizi ve ar-ge çalışmalarımızı bilimin ışında geliştiriyoruz. Haliyle ürün tanıtımlarımızı yaparken bu destur ile hareket etmeliyiz, yanlış bilgi vermeden ürünlerimizin içeriğinden, oluşturdukları etkileri hakkında bilgi vermeliyiz. Tüketiciler, kendilerine bir şeyler satılmasını hiç sevmezler. Ancak kendi rızaları ile alışveriş yapmaya bayılırlar. Siz de buna dikkat etmelisiniz, ne sıklıkla takip etmeniz gerektiğini, takip görüşlerinde neler yapmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekir. Bunu sponsorunuzdan detaylı öğrenebilirsiniz.

Ne sattığınızı bilmeniz gerekir, her şirket bir şey satar. Kimisi ucuzluk, kimisi değer, kimisi bakış açısı, kalite vesaire Viaveta ne satıyor.? Bunu bilip siz bunu müşterinize veya distribütör adayınıza satın. Arı yuvasına çomak sormayın, müşterilerin rahatsız olabileceği söylem, tutum ve danışlardan arının. Satış işi küçük ayrıntılardan oluşur, bazen ufak bir nedenden ötürü satışı kaçırabilirsiniz. Bu konu ayrıntılı bunu burada anlatmak mümkün olmayacaktır. İlerleyen zamanlarda bunu detaylı, ayrı bir yazıda konuşabiliriz.

Takip işlemini ne sıklıkla yapmanız gerekiyor?Bu konuda çok önemli bunu fazla yaparsanız satışı kaçırırsınız müşteri sizden kaçar (Taciz seviyesine dikkat etmeniz gerekir), az yaparsanız müşteri sizi unutur. Kıvam çok önemli 😊 Müşteriye lazım olanı verin, yani ne soruyorsa onun bilgisini verin, ayrıntılarda boğmayın. Örneğin şampuanımız da var olan Biotin bileşenin ne işe yaradığını soruyorsa onu cevaplayın, bütün etkin maddeleri anlatmanız gerekmez. Pazarlama Envanterlerine sahip olun (Katalog, sunum dosyaları, tanıtım videoları, ilgili dokümanlar vesaire) bunlar her zaman yanı başınızda olsun. Bazen sizin saatlerce anlatamayacağını bir video 10 saniyede anlatır.